FAQs

Zijn de bezoekers van Aventure Parc verzekerd? 

Aventure Parc is verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor elke schade die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Voorbeelden: materieelgebrek of defect van de inrichtingen. De verzekering dekt in geen geval de schade die veroorzaakt wordt door de niet-naleving van de meegedeelde veiligheidsvoorschriften door een bezoeker.

Un commentaire ?