Veiligheid

De veiligheid van de bezoekers is DE prioriteit van Aventure Parc. Daarom heeft het park in 2012 een levenslijnsysteem opgericht die het onmogelijk maakt om zich van de veiligheidskabel los te maken. Men bindt zich vast in het begin van het parcours en blijft dan voortdurend vastgehouden aan de katrol. Geen sluithaken meer!

ligne feuille

Een aanhoudende aandacht

Veiligheid is de basisprioriteit in Aventure Parc. Wij willen toonaangevend zijn in onze sector en dit zet ons aan om verder te gaan dan de gangbare regelgeving en om regelmatig allerhande controles uit te voeren.

De activiteiten verlopen in de hoogte en onze bezoekers respecteren daarbij strikt de verschillende veiligheidsvoorschriften die als volgt worden meegedeeld :

 • het verplicht bekijken van een DVD film met uitleg over de veiligheidsvoorschriften
 • het verplicht lezen van het huisreglement en de opvolging van de herinneringsborden
 • het gehoorzamen aan de mondelinge bevelen van onze monitoren

De wetgeving

In België :

Op Europees niveau :

 • Europese normen regelen de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) tegen het vallen : draagriemen, klimkoorden, haken … NF EN 341, 353, 354, 355, 358, 360 tot 365, 1891
 • Aventure Parc neemt deel aan de besprekingen die gevoerd worden aangaande de organisatie van de activiteit. De normen die eruit zullen voortkomen zouden moeten gebaseerd zijn op de bestaande Franse regelgeving die op een zeer nauwkeurige manier het geheel van de activiteit organiseert.

Veiligheidstoepassing

Aventure Parc in Waver heeft niet gewacht op de invoegetreding van de Europese normen en besliste spontaan om de Franse normen toe te passen, die bijzonder volledig en doortastend zijn. Deze normen betreffen:

1. De opbouw van de hindernissenbanen

Norm: NF 52-901-1. De norm bepaalt:

 • de regels voor het respecteren van het milieu

 • de plaats voor de oprichting van de werkplaatsen

 • de weerstandsgraad van de bomen

 • de beschermingsmaatregelen tegen vallen vanop hoogte

 • de uitbouw van platformen en ateliers

 • de signaalborden

 • de controle- en onderhoudswerkzaamheden.

2. het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld van de bezoekers

Norm: XP S 72-701 die het beheer en de controle regelt van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Materiaal dat beantwoordt aan de EG normen en in een daartoe bestemde lijst zijn opgenomen

 • riemen

 • klimkoorden

 • haken

3. de uitbating van acrobatische hindernisbanen in de hoogte is voorwerp van :

Norm: NF 52-901-2. De norm bepaalt:

 • de voorschriften voor het onthaal en de voorlichting van het publiek

 • de uitrusting van de gebruikers

 • de veiligheidsvoorschriften

 • het aantal monitoren (bijvoorbeeld 1 monitor per 12 kinderen op de kinderpiste)

 • het plan voor de organisatie van de veiligheid en de hulpverlening

 • de regels voor het onderhoud

 • de documenten voor de uitbating van de site

4. de vorming van het personeel

Aventure Parc in Frankrijk was het eerste netwerk van acrobatische pistes in de hoogte dat een erkenning kreeg van het Franse Ministerie van Volksgezondheid en Sport als een vormingsorganisme (erkenning 93 05 0058705). Deze erkenning werd afgeleverd aan elk Aventure Parc en legt nauwkeurig het vormingsprogramma vast om getuigschriften te kunnen afleveren voor bewakingspersoneel voor acrobatische pistes in de hoogte.

 • niveau 1: monitor op de grond

 • niveau 2: monitor in de hoogte, opgeleid voor evacuatietechnieken

Bovendien heeft het seizoenspersoneel een EHBO brevet, afgeleverd door Het Rode Kruis van België

De controles

De toepassing van de normen verloopt ook door strenge controles:

jaarlijkse controle:

 • Een jaarlijks gezondheidsonderzoek van elke boom door een onafhankelijke boomarts
 • Jaarlijks nazicht door een onafhankelijk controleorganisme dat Europese erkenning geniet
 • Jaarlijks onderzoek van de gebouwen en het materiaal door experts van Aventure Parc France
 • Steekproef van het vangnet voor de avonturenpiste wordt naar een onafhankelijk laboratorium gestuurd voor analyse en goedkeuring

driemaandelijkse controle:

 • Uitgebreid nazicht van elk spel, volgens een driemaandelijks schema: platformen.

maandelijkse controle:

 • Nazicht van de kabelopspanning en de staat van het net op de avonturenpiste

dagelijkse controle:

Elke dag dat het park wordt opengesteld, worden alle hindernisbanen in de hoogte nagekeken door de monitoren van Aventure Parc voor het publiek erop toegelaten wordt.

Veiligheid

Veiligheid

UNIEK IN BELGIË : Nu hoeft u geen sluithaken meer van boom tot boom te verplaatsen. U blijft door een onontkoppelbare katrol aangesloten aan de veiligheidskabel. En dit allemaal onder aandachtig toezicht van onze groepsleiders.

Toegankelijk voor iedereen

Toegankelijk voor iedereen

Een normale lichamelijke conditie is voldoende om de parcours te kunnen voltooien. Het moeilijkheidsniveau is geleidelijk, maar u kunt stoppen zodra u het wilt.

Welke parcours?

Welke parcours?

Ontdek de verschillende parcours waarop u in alle veiligheid kunt klimmen.