Voorwaarden van de website

Algemene voorwaarden van de website

Algemeenheden

Deze website wordt beheerd door de bvba Adventure Park, 152 Rue Sainte Anne te B-1300 Wavre, België,  eigenaar van de naam Aventure Parc hieronder vermeld.
De raadpleging van de site is gratis ter beschikking van de internetgebruikers, zonder garanties van Aventure Parc.

Adventure Park bvba
BTW : BE 0885.389.373
Rue Sainte Anne, 152
B-1300 Wavre - België
Tel : 32(0)10 22 33 87
Fax: 32 (0)10 22 89 22
e-mail: info@aventureparc.be

Het gebruik van de site brengt de automatische en onherroepelijke instemming mee met de algemene gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingsmeldingen die op de site aanwezig zijn.

Verantwoordelijkheidsontheffing

Inhoud van de site

De informatie op de website is enkel verstrekt ter indicatie.  Ondanks alle inspanningen geleverd door Aventure Parc om een correcte en up-to-date informatie te verschaffen, kan het dat fouten of tikfouten inbegrepen zijn op de website.  Aventure Parc draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande die informatie noch aangaande het gebruik dat ervan gemaakt zou worden door de gebruiker.  Aventure Parc behoudt zich het recht voor om over te gaan tot wijzigingen en updates van de informatie aanwezig op de site, op elkmoment en zonder voorafgaande informatie.  Aventure Parc kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade die resulteert uit  het gebruik van de site door de gebruiker. 

Beschikbaarheid van de site

Aventure Parc garandeert geen toegang tot de site zonder onderbreking noch fout, noch dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Aventure Parc geeft geen enkele garantie, express of impliciet, en sluit in het bijzonder alle garanties uit betreffende de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de capaciteit van de site om te beantwoorden aan de verwachtingen of noden van de gebruiker.  Aventure Parc kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die resulteert uit de onmogelijkheid voor de gebruiker om de site te gebruiken. 

Gebruik van de informatie door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van Aventure Parc volledig te respecteren. De publicatie van merken, foto's, tekeningen, teksten op de sites van Aventure Parc kan niet geïnterpreteerd worden als gevende aan de gebruiker een recht van gebruik. 

Geen enkel element van de site mag gecopieerd , gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, overgemaakt of verdeeld worden, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Aventure Parc.

Hyperlinks naar andere sites die niet beheerd worden door Aventure Parc

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Aventure Parc betekent niet dat Aventure Parc een controle uitoefent op die site, noch dat Aventure Parc een verantwoordelijkheid uitoefent over de inhoud ervan. 

Wet van toepassing en bevoegde rechtbank

Elk geschil betreffende de site Aventure Parc wordt beheerd door het Belgisch recht.  De rechtbanken en hoven van hetarrondissement van Nijvel zijn enkel bevoegd. 

In geval van geschil, zal een geprinte versie van de huidige algemene verbruikersvoorwaarden en van elke vermelding in bijlage onder elektronische vorm afgeleverd, aanvaard worden in elke gerechtelijke of administratieve procedure. 

 
icone close modal
NL FR EN
Home Tarieven & Tickets Activiteiten Groepsformules Praktische info Cadeau bon Over het park

Helaas is onze site niet bruikbaar met oudere versies van Internet Explorer.
U kunt een andere browser gebruiken om op onze website te surfen.

Aarzel niet om ons te contacteren per telefoon op 010/22.33.87 of per e-mail op info@aventureparc.be om meer informatie te krijgen.


Tot ziens!